Prezydent Robert Biedroń przyznał nagrodę pierwszego stopnia wieloletniemu byłemu prezesowi Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie, Mariuszowi Kajewskiemu, filantropowi, człowiekowi oddanemu sprawie ludzi bezdomnych, działaczowi na