O stały dopływ młodych kadr medycznych zabiega Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Aby przybliżyć swoją działalność absolwentom pielęgniarstwa placówka przygotowała specjalny film zachęcający do pracy w szpitalu. Film