Dyrekcja Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przekazała do Departamentu Zdrowia UMWP informację o podejrzeniu wystąpienia przypadku COVID-19 u 61-letniego pacjenta. Pacjent przyjęty na obserwację przebywał w placówce od