Komendant słupskiej policji docenił bohaterską postawę mieszkańców regionu. Podziękował za pomoc ofiarom wypadku w Kwakowie.     Komendant Miejski Policji w Słupsku insp. Leszek Gurski podziękował osobom, które