Mieszkańcy Redęcina w gminie Słupsk mogą zauważyć już zmiany związane z zakończeniem I etapu robót budowy boiska sportowego. Przygotowano teren pod budowę, ukończono także prace ziemne oraz zagęszczanie