Ustecki samorząd wspólnie z Fundacją Kaszubskie Słoneczniki uruchomił specjalne konto bankowe, na którym zbierane są pieniądze na pomoc uchodźcom. Tylko do połowy marca zgromadzono na nim kwotę w