Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął warunki przekazania dodatkowego wkładu finansowego z regionalnego programu operacyjnego do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który będzie odpowiedzialny za dystrybucję środków w regionie. Jest to