Koordynator, nauczyciel fizyki, Marcin Kisielewski z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku wdrożył w cykl kształcenia postępową innowację pedagogiczną. W jej ramach uczniowie słupskiej szkoły będą uczyć się blokowego języka