Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwraca się z apelem do młodożeńców, rodziców młodych i gości, by ci wsparli akcję charytatywną i przekazali zamiast kwiatów dla młodych dary w postaci