W dniach 25 – 26 września br. odbyły się obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, której przewodniczy prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.