Apel o zgłaszanie się firm dysponujących asortymentem potrzebnym szpitalowi. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i koniecznością kompleksowego zaopatrzenia personelu i pacjentów w wyroby medyczne i środki