Dzięki ścisłej współpracy miasta z organizacją Greenpeace z Europy słupska szkoła LO nr II będzie mogła produkować na swoje potrzeby energię ze słońca. Taki dokument podpisał prezydent miasta