Po boisku wielofunkcyjnym przy ul. Leśnej w Słupsku to kolejne miejsce, z którego korzystać mogą dzieci i młodzież z całego miasta. Tym razem, to boisko przy Niepublicznej Szkole Podstawowej