Badanie przeprowadzone zostało w związku z planowanym ubieganiem się Miasta Słupska o środki finansowe w ramach programu „Rozwój lokalny” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i