Podczas poniedziałkowego spotkania z miejscowymi dziennikarzami wiceprezydent Krystyna Danilecka – Wojewódzka omówiła sprawy podejmowane na ostatniej Sesji Rady Miasta. Dotyczyły one zagadnień oświatowych i Rejonowego Zarządu Inwestycji. Odpowiadała