12 i pół miliona złotych będzie kosztowała rewitalizacja dawnej stołówki garnizonowej, a teraz budynku Akademii Pomorskiej. Uczelnia na cel otrzymała właśnie 10 milionów złotych dotacji. Wiceminister nauki i