Specjalny zespół policji będzie walczył z piratami drogowymi na Pomorzu. Zespół „SPEED” został powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji. Funkcjonariusze zespołu „SPEED” biorą udział w działaniach ogólnokrajowych, wojewódzkich, powiatowych.