Pani Premier, kiedy po wizycie w Słupsku wychodziła z budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego spostrzegła dziewczynki bawiące się maskotkami na schodach urzędu, które przyszły z rodzicami na jej powitanie.