Dzień: 23 lipca 2015

Droga budzi emocje

Planowany przebieg drogi krajowej Nr 21 przez Kobylnicę budzi sporo emocji. Z czterech przygotowanych wariantów przebiegu obwodnicy GDDKiA zaopiniowała pozytywnie wariant III proponujący jej przebieg w południowo-wschodniej części
Read More