Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke gościem wojewódzkich dożynek w Swołowie.

IMG_6544

Delegacje z powiatów i gmin z całego Pomorza, wieńce i chleby dożynkowe, występy polityków i zaproszonych gości oraz gwiazd – pod takim znakiem upłynęła niedziela 13 września w Swołowie, które było gospodarzem tegorocznych dożynek wojewódzkich. Wśród gości dożynkowych obecny był sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP Kazimierz Plocke, którego redakcja Zbliżeń poprosiła o rozmowę

IMG_6386

Fot. Zbigniew Bielecki

Panie ministrze, dzisiejsze święto plonów jest podsumowaniem ciężkiej, tegorocznej pracy naszych rolników. Jak pan ocenia ten rok w skali całego kraju?

Za nami trudne żniwa, które są najważniejszym etapem w rolniczym kalendarzu. Ten rok wyraźnie pokazał, iż mimo dużego nakładu pracy, ciężko było z uwagi na występującą prawie w całym kraju suszę zebrać tegoroczne plony. Na tle innych regionów województwo pomorskie prezentuje się całkiem nieźle. Zboże dobrze sypało. Rolnicy, których odwiedziłem w większości są zadowoleni z zebranych plonów. Są jednak obszary naszego województwa, zwłaszcza Kaszuby i część powiatu słupskiego gdzie zbiory nie były w pełni satysfakcjonujące. Ale zboża z pól są już sprzątnięte. Przyszedł więc czas na wspólne świętowanie, aby z optymizmem przystąpić do zasiewów.

Rzeczywiście tegoroczna susza mocno dała się we znaki polskim rolnikom. Na jaką pomoc ze strony rządu mogą liczyć rolnicy dotknięci klęską suszy?

Szacuje się, że tegoroczna susza uszkodziła ponad 1 mln ha upraw. Najtrudniejszą sytuację mają rolnicy, którzy prowadzą działalność mieszaną, czyli uprawiają rolę i hodują zwierzęta. Obecnie realizowany jest rządowy program pomocowy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej. Na pomoc dla rolników dotkniętych skutkami suszy rząd przeznaczy 488 mln zł. Wsparcie finansowe otrzymają rolnicy na zakup materiału siewnego oraz na pomoc w zakresie strat rynkowych związanych z uprawą czarnej porzeczki. Wesprzemy także te gospodarstwa, które w wyniku suszy ucierpiały przy produkcji roślinnej. Pomoc będzie udzielana tym gospodarstwom, w których straty oszacowane przez komisje przekraczają 30 proc. Chcemy wesprzeć także rolników w sektorze bydła mlecznego i mięsnego, który jest szczególnie dotknięty suszą i wiążącym się z nią brakiem pasz. W tej sprawie wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o specjalne wsparcie dla producentów bydła mlecznego i mięsnego. Na ten cel jest przeznaczonych 500 mln Euro dla całej wspólnoty. Wnioski o pomoc do ARiMR rolnicy mogą składać do końca września. Pierwszych wypłat można się spodziewać 10 października.

10 września odbyła się konwencja wyborcza Platformy Obywatelskiej, na której przedstawiony został nowy program: „Polska przyszłości”. Na jakie korzyści wynikające z tego programu mogą liczyć rolnicy?

Nowy program wyborczy Platformy Obywatelskiej niesie wiele korzyści rolnikom, Najważniejszym z nich z nich jest prowadzenie Wspólnej Polityki Rolnej na kolejne lata w tym tworzenie specjalnego funduszu kryzysowego dla rolników. Program jest wkomponowany w system polityki rozwoju kraju. Najistotniejszym celem tego programu będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Dla szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich ważne znaczenie ma sytuacja, że Polska uzyskała z unijnego budżetu najwyższe środki. Ma to stabilizujący wpływ na sytuację gospodarczą kraju oraz rozwój rolnictwa. Aktualnie przewidywany budżet na Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-20120 wyniesie 32,1 mld euro. Nowa perspektywa finansowa pozwoli Polsce uzyskać aż około 12% więcej unijnych środków na rolnictwo niż w latach poprzednich. Rozwój rolnictwa i wsi będzie wspierany również z budżetu krajowego. Wysokość wsparcia określana jest corocznie w ustawach budżetowych.
Drugą ważną sprawą jest wprowadzenie
sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych wyprodukowanych w małych gospodarstwach rolnych. Znaczący wpływ na rozwój sprzedaży bezpośredniej ma dynamiczny rozwój systemów produkcji żywności tj. produkcji ekologicznej i integrowanej oraz wzrost zainteresowania klientów tego typu żywnością. Współczesny klient poszukuje produktów wysokiej jakości, znanego pochodzenia, po przystępnej cenie, określonej marki uznanej na rynku oraz spełniającej wymagania higieniczne i zdrowotne. Dlatego znaczący procent tej formy sprzedaży to produkty tradycyjne i regionalne, wytwarzane w małej skali przy wykorzystaniu specyficznych technologii i umiejętności. Bezpośrednia sprzedaż tych produktów w regionach gdzie się je produkuje przyczynia się do rozwoju tych gospodarstw oraz zachowania dziedzictwa kulinarnego obszarów wiejskich.

Kandyduje pan po raz kolejny z listy Platformy Obywatelskiej do Sejmu RP. Co chciałby pan przekazać swoim wyborcom?

Przede wszystkim chciałbym podziękować za dotychczasowe zaufanie i wsparcie. Chciałbym też poprosić o pójście na wybory i oddanie na mnie głosu. Mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, by nie był to głos zmarnowany. W mijającej kadencji starłem się pracować tak, aby region pomorski i polska wieś znacząco się rozwijała. Pragnę kontynuować tę pracę. Pomorskie ma duże możliwości, aby stać się przodującym regionem w kraju i myślę, że razem z Państwem – moimi wyborcami jesteśmy w stanie to osiągnąć. Pójdźmy zatem 25 października na wybory i zagłosujmy na Platformę Obywatelską.

Ma pan na drugie imię Florian tak jak patron strażaków. Czy zatem należy domniemywać, że razem z Waldemarem Pawlakiem – Prezesem ZG OSP wspiera pan działalność ochotniczych straży pożarnych?

Naturalnie, to imię obowiązuje. Jestem honorowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowcu. Druhom strażakom pomagam w wielu sprawach. Ta działalność jest dla mnie bardzo ważna.

Dziękuję a rozmowę i życzę wielu sukcesów.

Z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierzem Plocke rozmawiał Tomasz Włodkowski.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *