Na wczorajszą uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego do Słupskiej Akademii Pomorskiej przyjechali przedstawiciele Rady Najwyższej Ukrainy. Goście z Ukrainy i Kazachstanu wzięli udział w ceremonii immatrykulacji, którą zorganizowano