Ośrodek Wsparcia Brata Alberta

Przy ul. Krzywoustego w Słupsku otwarty został ośrodek wsparcia przeznaczony dla 20 osób (15 mężczyzn i 5 kobiet), w którym zapewnione będą usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz możliwość całodobowego okresowego pobytu. Ośrodek prowadzony jest przez Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta w Słupsku, a znajdą w nim opiekę ci, którzy nie są w stanie zaspokoić samodzielnie podstawowych potrzeb życiowych.

2-2-696x463

Sytuacja takich ludzi determinowana jest szeregiem czynników, najczęściej występujących łącznie, choroba i utrata samodzielności funkcjonalnej, niedołężność, niedożywienie, zaawansowana starość, samotne zamieszkiwanie, złe warunki bytowe, zła sytuacja materialna, przemoc w rodzinie, wydarzenia losowe. Czas pobytu w ośrodku wynosi do trzech miesięcy. W szczególnych, przypadkach istnieje możliwość przedłużenia pobytu. Do ośrodka przyjmowane będą osoby z terenu Słupska po zakończonym procesie leczenia, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia innych osób i dla samych siebie.

Zmiany związane z wiekiem prowadzą do ograniczenia samodzielności życiowej, utraty poczucia bezpieczeństwa. Sytuacja materialna osób starszych jest często skomplikowana. Problemy materialne i zdrowotne najczęściej dotykają osoby starsze, niesamodzielne życiowo. Często osoby chore, starsze, bezdomne, z niepełnosprawnością po zakończonym procesie leczenia w codziennym życiu wymagają pomocy innych, szczególnie jeżeli nie mogą liczyć na pomoc członków rodziny, znajomych lub sąsiadów.

Zadaniem ośrodka wsparcia jest zapewnienie godnych warunków dla tych osób w postaci całodobowego, okresowego pobytu wraz z zapewnieniem wyżywienia.

 Info. Monika Węgrzyn

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *