Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści

Celem akcji jest szerzenie świadomości oraz zmiany postaw powszechnie uznawanych za łamanie praw człowieka. Seniorzy pokazali także swój sprzeciw wobec dyskryminacji w mediach i Internecie. Członkowie Słupskiej Rady Seniorów, osoby starsze przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”, personel tego Domu, jak również młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupsku włączyli się w kampanię społeczną „Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści”.

bez nienawiści

Fot. UM Słupsk/ Piotr Michalak

Celem akcji jest walka z dyskryminacją przejawianą m.in. w mediach i Internecie. Działania partnerów kampanii zmierzają do szerzenia świadomości oraz zmiany postaw powszechnie uznawanych za łamanie praw człowieka, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem wynikającym z tych destrukcyjnych działań.

Kampania powstała także w celu zjednoczenia ludzi, instytucji i organizacji pozarządowych chcących reagować na tzw. „hejt” obecny w świecie realnym oraz wirtualnym.

Termin „hejt” Rada Europy definiuje jako „wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia”.

Info .UM Słupsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *