15 listopada o 18.00 w Ośrodku Teatralnym Rondo, przy ul Niedziałkowskiego 5a w Słupsku będzie można wysłuchać rozważań ks. Adama Bonieckiego podczas spotkania, które będzie jednocześnie promocją jego