Słupska Akademia Pomorska, zajęła pierwsze miejsce ex aequo z Akademią im. Jan Długosza w Częstochowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w rankingu uczelni pedagogicznych w ramach