Dyplom nauczycielski i list gratulacyjny przyznany Marcinowi Kisielewskiemu z ZSI w Słupsku

Marcin Kisielewski, nauczyciel fizyki i informatyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku, otrzymał awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Pedagog podczas ostatniego etapu ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego, czyli rozmowy kwalifikacyjnej osiągnął najwyższy możliwy wynik. List gratulacyjny oraz akt nadania awansu nauczyciel odebrał z rąk pomorskiej kurator oświaty.

Słupski fizyk wraz z innymi nauczycielami z województwa pomorskiego, którzy uzyskali najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej w trakcie ubiegania się o awans na nauczyciela dyplomowanego, został zaproszony do siedziby Kuratorium Oświaty w Gdańsku, gdzie odebrał z rąk Moniki Kończyk, pomorskiej kurator oświaty, akt nadania awansu oraz list gratulacyjny.

Fot.Daniel Stawski

O uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego mogą się starać nauczyciele mianowani, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Pretendenci muszą odbyć 3-letni staż zawodowy, zakończony pozytywną oceną dorobku wystawioną przez dyrektora szkoły. Drugim etapem jest podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego pedagogów czeka rozmowa z komisją.

 

Info.Daniel Stawski/ZSI Słupsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *