Strażacy z Potęgowa dostali nowy sprzęt

Strażacy z gminy Potęgowo otrzymali nowy sprzęt ratownictwa medycznego. W ubiegły poniedziałek  w jednostkach OSP Potęgowo i OSP Łupawa, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Potęgowo. Sprzęt warty 10.330,00 zł został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Każda z jednostek OSP otrzymała zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, w skład którego wchodzi: torba ratownicza z wyposażeniem, nosze typu deska, zestaw szyn Kramera. Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

 

Sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową darowizny dla każdej z jednostek. W uroczystym przekazaniu wziął udział Wójt Gminy Potęgowo – Dawid Litwin wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Komendanci i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach wniosku, złożonego przez Gminę Potęgowo, do Ministerstwa Sprawiedliwości, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 07.05.2018r. o naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 99% na zakup sprzętu ratownictwa medycznego. Sprzęt, za łączną kwotę 10 330,00 zł został współfinansowany w kwocie 10 226,70 zł. Wkład własny z budżetu gminy wyniósł 103,30 zł.

Fot. UG Potęgowo

W Gminie Potęgowo realizowany jest obecnie również projekt „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG”, którego przedmiotem jest zakup wyposażenia i wykonanie prac remontowych remiz. Więcej informacji już wkrótce.

Info. Gmina Potęgowo

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *