Historia słupskiego ekonomika

Ekonomik” szykuje się do przeprowadzki. Przy okazji szkoła świętuje jubileusz 70 lecia. Dzięki uprzejmości Agaty Marzec, jednej z nauczycielek przybliżamy historię tej placówki.

„Ekonomik” powstał tuż po wojnie jako jedna z pierwszych szkół na terenie ziem odzyskanych. Inicjatorką i główną organizatorką całego przedsięwzięcia była pierwsza dyrektorka szkoły – Leonia Strzelczyk. Z kolei pierwszy, skrócony rok szkolny, rozpoczął się w lutym 1946 roku w gmachu budynku przy ulicy Łukasiewicza 1, który przeszedł do historii jako pierwotna siedziba szkoły. Jak łatwo się domyślić, nie był on w dobrym stanie technicznym i mógł służyć jedynie jako siedziba przejściowa.
W kolejnym roku szkolnym nastąpiło wzbogacenie oferty szkoły o dodatkowe kierunki – do Liceum Handlowego dołączono Liceum Administracyjne i Gimnazjum dla Dorosłych, a samą szkołę ulokowano w nowym budynku mieszczącym się przy ulicy Niedziałkowskiego. Na początku budynek był w opłakanym stanie, a obok niego uprawiano ogródki działkowe. Uczniowie i nauczyciele własnymi rękami próbowali przystosować go do edukacyjnych potrzeb, remontując kolejne pomieszczenia. W czynie społecznym doposażano sale lekcyjne, zwiększano liczbę ławek i pomocy dydaktycznych.


Dynamiczny rozwój placówki trwał przez lata 1948-1950, kiedy to ster objęła dyrektor Anna Toczyska. W szkole otwarto między innymi pierwszy Ośrodek Metodyczno–Dydaktyczny dla nauczycieli szkół średnich zawodowych, a sam budynek szkoły zyskał nowe, bardziej nowoczesne, oblicze. Krótko trwały jednak chwile radości, ponieważ szkołę nakazano przenieść ponownie na ulicę Łukasiewicza, a interweniującą w Ministerstwie Finansów kolejną dyrektor szkoły – Teodozję Hilczerową – odwołano ze stanowiska.
Od roku 1968 szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ekonomicznych mieszczący się przy ulicy Partyzantów 24. W tym miejscu pozostała na dłużej, bo na kolejnych 50 lat…
Z informacji zebranych przez panią Isabel Sellheim – honorową obywatelkę Słupska, która przed wojną mieszkała w willi przy ulicy Wandy, około 1870 roku wybudowano obiekt przynależący oficjalnie do Loży Świętojańskiej „Ku brzasku wyższego światła” (Loża Niebieska). Zatem pierwszym właścicielem budynku była loża masońska wchodząca w skład założonej w Berlinie w 1740 roku Wielkiej Narodowej Loży Pruskiej „Trzy Globy”. W latach 1898-1900 w domu loży mieszkał wraz z rodziną George Grosz, znany niemiecko-amerykański malarz, grafik i karykaturzysta, którego ojciec był w tym zgromadzeniu bratem służebnym.


Przez prawie 70 lat budynek przy ul. Partyzantów 24 był własnością i miejscem spotkań członków loży „Ku brzasku wyższego światła”. Ostatecznie jednak zarówno loża, jak i dom, padły ofiarą ideologii „Trzeciej Rzeszy”. W 1935 roku, po nasileniu się prześladowań wobec wolnomularzy, rozwiązano loże. 1 kwietnia 1935 roku nastąpiło prawne przekazanie budynku miastu.
W ten sposób rozpoczął się dla niego kolejny rozdział. Budynek został przebudowany na potrzeby obiektu szkolnego, a pod koniec 1936 roku – przekazany Miejskiej Średniej Szkole Handlowej. Trwałość budynku przyjęto na 200 lat. Po 1945 roku swoją siedzibę miało tu – do 1968 roku – Liceum Pedagogiczne, a od roku 1968 mieści się w nim Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych.
Istotnym problemem okazało się zalewanie części pomieszczeń edukacyjnych szkoły, które zlokalizowane były na terenie podmokłym. Latem 2008 roku wykonano drenaż, jednak konieczne stało się zlikwidowanie części przylegających do szkoły baraków. Najmłodsi uczniowie szkoły nie przypuszczają nawet, że na skwerze zieleni, gdzie wiosną i latem wypoczywają między lekcjami, toczyła się przez wiele lat walka z żywiołem. Ostatecznie baraki nie przetrwały próby czasu.


Ostatnie zmiany związane z siedzibą szkoły dotyczyły przylegającego do niej internatu. Historia tego budynku również jest ciekawa. Został on wybudowany w 1889 roku dla słupskiego fabrykanta – Carla Westphala – posiadającego między innymi cegielnie przy ulicy Bałtyckiej, w Ryczewie, Sierznie i Niezabyszewie. Do początku II wojny światowej kamienica pozostawała własnością potomków rodziny Westphal. Po II wojnie światowej budynek stał się siedzibą internatu ówczesnego Gimnazjum Handlowego w Słupsku. W sierpniu 2016 roku, po trwających prawie trzy lata pracach, udało się zakończyć remont elewacji frontowej internatu. Poniemiecka kamienica przy ulicy Partyzantów 26 odzyskała swój dawny blask i urok, stając się ponownie jedną z najładniejszych wizytówek miasta. Jej budowa była precyzyjnie przemyślana i zaprojektowana. Zbudowana została na planie 3-kondygnacyjnego prostokąta, podpiwniczona, zamknięta dwuspadowym dachem o łagodnym spadku. To, co w niej najładniejsze, znajdowało się na elewacji frontowej. Precyzyjnie wykonane zdobienia sprawiły, że kamienicę sklasyfikowano jako przestrzeń o wysokich wartościach zabytkowych i architektonicznych. Podlega ona ochronie. Zachowanym elementem wyposażenia budowli jest pierwotna stolarka drzwiowa oraz stolarka okienna elewacji frontowej. Dzięki remontowi została ona ocalona przed postępującym nieuchronnie zniszczeniem.

W 2019 roku „Ekonomik” po raz kolejny zmieni adres. Zgodnie z reformą oświaty, z ostatnim dniem sierpnia Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego zostanie wygaszone, a budynek przy ulicy Sobieskiego 3, w którym funkcjonuje szkoła, zostanie zwolniony. Jednocześnie – w wyniku reformy – we wrześniu 2019 roku dojdzie do podwójnego naboru do szkół ponadpodstawowych, co oznacza znacznie zwiększoną liczbę uczniów. Przeniesienie siedziby szkoły pozwoli na racjonalne wykorzystanie bazy oświatowej miasta oraz zabezpieczenie miejsc dla uczniów z podwójnego rocznika. Po przeprowadzce ZSEiT na ulicę Sobieskiego internat wraz ze stołówką nadal będą mieścić się przy ul. Partyzantów i służyć uczniom szkoły.
Niestety, pomimo ogromnego przywiązania uczniów i nauczycieli „Ekonomika” do swojej siedziby, zrobiło się w niej po prostu zbyt ciasno, by myśleć o realizowaniu kolejnych ambitnych celów edukacyjnych. Przeprowadzka stała się nieunikniona, ale nikt w szkole nie załamuje rąk, pamiętając o tym, że to ludzie tworzą miejsca, a nie odwrotnie…
Mury szkoły opuściło już ponad 12 tysięcy absolwentów. 8 czerwca 2019 roku będą oni mogli spotkać się podczas zjazdu absolwentów, na który już dziś serdecznie zapraszamy! Szczegółowe informacje dotyczące zjazdu znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.ekonomik.slupsk.pl oraz na facebooku.
Agata MARZEC

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *