Sesja w Ustce z nagrodami

VI sesja usteckiej Rady Miasta rozpoczęła się uroczystością wręczenia nagród Burmistrza w dziedzinie sportu i kultury. Otrzymali je trenerzy, instruktorzy oraz wokaliści.

 

Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu otrzymali trenerzy Andrzej Dolata i Zbigniew Margol, Nagrody za działalność w obszarze kultury otrzymali: Paweł Korneluk, Jarosław Kasperek, Wioletta Kaszuba, Mariola Wólczyńska, zespół wokalny Figielek, Natalia Andrzejewska, Ewelina Bogucka.

W ramach informacji z prac Rady radni przedstawili sprawozdania z prac komisji rady w roku 2018. (od rozpoczęcia kadencji). Sprawozdania z prac komisji rady w roku 2018. Wiele ciepłych słów padło ze strony członków Komisji Polityki Społecznej pod adresem działalności Centrum Integracji Społecznej. Przewodnicząca Lena Iwan – Kucia nie szczędziła słów uznania dla prowadzonej w CIS działalności, życząc dalszych sukcesów kierownictwu placówki.

Rada, poprzez  Komisję Skarg, wniosków i petycji. rozpatrzyła dwie skargi złożone na działalność Burmistrza.

Pierwsza dotyczyła hałasu podczas występów amatorskich na terenie promenady (poza sceną) organizowanych z wykorzystaniem sprzętu nagłośniającego oraz braku odpowiedzi na pismo. Komisja w toku rozpatrywania skargi ustaliła, że Straż Miejska podejmowała wielokrotne interwencje dotyczące opisanej sytuacji. Komisja ostatecznie nie wydała jednoznacznej opinii w sprawie tej skargi. Radni zaapelowali by kontrole kontynuować w bieżącym roku lub wyznaczyć na promenadzie miejsce dla artystów amatorów (np. przy Trakcie Solidarności) oraz stworzyć regulamin regulujący tego typu działalność na promenadzie. Ostatecznie w głosowaniu Radni uznali skargę za niezasadną.

Druga dotyczyła nieudzielenia odpowiedzi w terminie na złożone pismo dot. uchwały reklamowej. Po zapoznaniu się z opinią Komisji skargę radni uznali za zasadną.

Radny Daniel Król pytał czy mieszkańcy powinni wnieść opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Alicja Cybulska, naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomości. Stwierdziła, że potwierdzeniem dokonania przekształcenia jest wydane zaświadczenie. Do tego czasu wszystkie osoby, które mają wątpliwości mają dwie drogi: dokonać opłaty lub skonsultować swoją sprawę z pracownikami wydziału.

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *