Będzie remont i budowa dworca

Burmistrz Jacek Graczyk podpisał  umowę na remont budynku dworca PKP i budowę dworca autobusowego w Ustce. Wykonawcą prac będzie z konsorcjum firm, których przedstawicielem był Adam Krawiec.

 

Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 15 miesięcy od dnia jej podpisania, czyli do września 2020 roku. W najbliższym czasie poznamy harmonogram prac.

Przypomnijmy, że zawarta dziś umowa jest związana z realizacją projektu: „Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce”. Miasto pozyskało na ten cel niemal 16 mln dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa na przebudowę budynku dworca PKP i budowę dworca autobusowego – szczegóły:

  • konsorcjum firm: SIMA Sp. z o.o. Sp. k. Słupsk, TECH-BUD Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Adam Krawiec Słupsk, Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX M. Zieliński Sp.j. Słupsk
  • kwota brutto: 26 199 000,00 zł
  • zakres robót:
  • budynek dworca PKP: rozszerzenie działalności dworca PKP Ustka na nieczynne obecnie pomieszczenia, wzbogacenie jego funkcji o wypożyczalnię rowerów, przechowalnię bagażu, informację turystyczną oraz poprawienie rozwiązań funkcjonalnych jak również dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydzielone zostaną pomieszczania dworca służące do obsługi pasażerów, samodzielne lokale usługowe oraz część biurowa. Pomieszczenia dworca do obsługi pasażerów (poczekalnia, kasy, informacja turystyczna, toalety dla pasażerów) pozostaną na obecnym poziomie tj. na poziomie wiaduktu. Dostęp do poszczególnych kondygnacji będzie zapewniony z głównej klatki schodowej dworca oraz windy. Obiekt zostanie wyposażony w nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Zostanie odnowiona elewacja oraz przeprowadzone zostaną prace naprawcze dachu wraz z odtworzeniem wieżyczki na dachu głównym, wzorowane na archiwalnych zdjęciach dworca.
  • budowa dworca autobusowego: pętla autobusowa z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride; budowa ciągów komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe). Zostanie wykonane odwodnienie i oświetlenie terenu.

Nazwa projektu: „Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce”.

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.

Całkowite koszty projektu: ok 44 mln zł

Kwota dofinansowania: 15 903 007,91

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *