28 słupski pułk lotnictwa myśliwskiego wciąż żyje w naszej pamięci !!!

Po zakończeniu II wojny światowej Słupsk powrócił w granicę państwa polskiego i stał się dużym garnizonem Wojska Polskiego, a pobliskie Redzikowo służyło jak miejsce dyslokacji jednostek lotniczych. Wśród nich najważniejszą był 28 pułk lotnictwa myśliwskiego. Pułk ten rozpoczął swoją działalność w 1952 r. , kiedy to w dniu 17 września tego roku miała miejsce pierwsza zbiórka stanu osobowego. Z końcem 2000 r., po 48 latach istnienia pułk ten został rozformowany zgodnie z rozkazami wyższych przełożonych.

Przez cały okres swego istnienia pułk był związany z ziemią słupską. Wśród jego zasadniczych zadań była min. obrona środkowego wybrzeża i Słupska jako miasta. Poza tym należy wymienić szereg zadań jakie żołnierze 28 plm realizowali na rzecz Słupska i Ziemi Słupskiej:
– odgruzowywanie miasta po zniszczeniach wojennych;
– pomoc w odbudowie zniszczonych zakładów i budowie nowych;
– udzielanie się na rzecz Państwowych Gospodarstw Rolnych w okresie intensywnych prac polowych;
– udział w rozwoju słupskiej komunikacji miejskiej, np. budowa linii trolejbusowej;
– współdziałanie przy budowie sieci ciepłowniczej ze Słupska do Redzikowa;
– wsparcie budowy nowej szkoły w Redzikowie;
– praca przy odśnieżaniu słupskich dróg podczas masowych opadów śnieżnych;
– honorowe oddawanie krwi na potrzeby słupskiej służby zdrowia;
– reprezentowanie regionu słupskiego podczas ćwiczeń krajowych i międzynarodowych;
– prowadzenie pracy wychowawczej w słupskich szkołach;
– wiele innych zadań.


Za tak duży wkład na rzecz Słupska i Województwa
Słupskiego w dniu 1 września 1995 decyzją MON nr 94/MON z dnia 11 lipca 1995 pułk otrzymał nazwę wyróżniającą „Słupski” oraz dzień 17 września ustalony został świętem pułku. Tego samego roku
w grudniu, pułk otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Słupska
i Ziemi Słupskiej. 

W okresie pokojowej służby 22 pilotów 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego straciło życie wykonując zadania lotnicze na Ziemi Słupskiej. 

W przyszłym roku minie 20 rocznica rozformowania 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego. Mimo, że ten pułk już nie istnieje, to aktywnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego. Organizacja ta skupiająca b. żołnierzy, pracowników i sympatyków redzikowskiego pułku kultywuje tradycje jednostki i jej historię. To właśnie dzięki min. wysiłkom tego stowarzyszenia udało się dotychczas upamiętnić 28 splm poprzez:
– Wykonanie Parku Muzealnego w Redzikowie dla samolotów, które były na uzbrojeniu pułku wraz z tablicą upamiętniającą pilotów, którzy ponieśli śmierć w trakcie swojej służby;
– Urządzenie Izby Pamięci pułku na terenie Zespołu Szkół w Redzikowie;
– Nadanie Szkole Podstawowej w Redzikowie imienia 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego;
– Nadanie imienia 28 splm jednemu z rond na trasie ringu miejskiego znajdującego się na skrzyżowaniu ulic gen. Wł. Andersa i 11 listopada.
– Wmurowanie tablicy pamiątkowej ku czci 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego w Kaplicy w Redzikowie.

Dodatkowo dla upamiętnienia największej jednostki lotniczej bazującej przez 48 lat na Ziemi Słupskiej, w dniu 25 sierpnia br. miało miejsce wprowadzenie repliki sztandaru 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego do Kościoła Garnizonowego w Słupsku. Replika sztandaru redzikowskich lotników zawisła obok innych replik sztandarów Jednostek Wojskowych Garnizonu Słupsk. Kolejna już niedługo zawiśnie w Izbie Pamięci 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego w Zespole Szkół w Redzikowie.

28 słupski pułk lotnictwa myśliwskiego pełnił przez 48 lat ofiarną lotniczą służbę na słupskiej ziemi. Pułku nie ma już od 19 lat, istnieje jednak Stowarzyszenie Przyjaciół 28 słupskiego pułku lotnictwa myśliwskiego, które wciąż podejmuje aktywne działania dla kultywowania pamięci o historii redzikowskiej lotniczej jednostki. Ostatnim takim faktem upamiętniającym historię 28 splm było wprowadzenie w dniu 25 sierpnia br. repliki sztandaru pułku do Kościoła Garnizonowego w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte. Replika ta na prośbę prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 28 splm – płk. dypl. w stanie spoczynku pil. Franciszka Klimczuka został poświęcona przez kapelana Garnizonu Słupska – księdza kapitana Dariusza Kamińskiego. Nastąpiło to na trzy dni przed świętem Polskiego Lotnictwa Wojskowego.
Oryginalny sztandar pułku został w 2001 r. przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w Słupsku mamy jego poświęconą replikę, która jest świętym symbolem dla b. żołnierzy, pracowników i sympatyków pułku.

tekst i zdjęcia – Andrzej Liberek

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *