Remont i modernizacja Baszty Czarownic

Rusza remont i modernizacja zabytkowej Baszty Czarownic – obiektu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Dwa etapy prac współfinansowane są ze środków zewnętrznych.

Fot. BGSW

 

Celem zadania jest troska i dbałość o dziedzictwo kulturowe, zabytkowego obiektu Baszty Czarownic z XIV w,  jednego z najstarszych obiektów zabytkowych Miasta Słupska, jego stan techniczny oraz bezpieczeństwo osób zwiedzających wystawy i użytkowników

Zakres prac remontowo-budowlanych obejmował: wymianę zniszczonych drewnianych schodów, podestów, poręczy na wszystkich kondygnacjach wewnątrz budynku oraz renowację drewnianych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych  budynku.

Przeprowadzenie tych prac zabezpieczy budynek pod względem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie oraz wpłynie na poprawę stanu technicznego całego obiektu.

Wartość prac ogółem to  kwota : 50.196,27  złotych brutto. Inwestycja realizowana jest  ze środków finansowych pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie:  25.061,27 złotych brutto, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, w kwocie: 10.000,00 złotych brutto  oraz Miasta Słupsk w kwocie: 15.135.00 złotych brutto.

 

Ponadto prowadzona jest modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Baszcie  Czarownic. Inwestycja realizowana jest dzięki środkom finansowym pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku w kwocie : 10.250,00 złotych oraz Miasta  Słupsk  w kwocie : 15.135.00 złotych brutto.

Realizacja tych prac wpłynie na poprawę energetyczna całego obiektu, a także w korzystnym stopniu wpłynie prowadzenie działalności merytorycznej i edukacyjnej w obiekcie. Powyższe  prace zostaną wykonane  pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku.

Wysokość dotacji otrzymanych ogółem na wszystkie inwestycje realizowane w budynkach BGSW w Słupsku

wynoszą :

  1. Samorząd Województwa Pomorskiego 57.400,00 złotych brutto  (w tym na remont budynku Baszty

Czarownic w Słupsku:  37.407,68 złotych brutto),

  1. Urząd Ochrony Zabytów w Gdańsku – na remont budynku Baszty Czarownic w Słupsku – 10.000,00 zł. brutto.
  2. Miasto Słupsk – na remont budynku Baszty Czarownic w Słupsku – 30.270,00 złotych brutto.
  3. Fot. BGSW
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *