Nie dla likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podało informację o planie likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku. Miałby on przestać działać już za kilka miesięcy. Pomysł spotkał się z ostra krytyką samorządowców, parlamentarzystów, rybaków i armatorów z Pomorza Środkowego. 

fot. Zarząd Portu Morskiego w Ustce/www.http://ustkaport.pl

 

Po szeregu wystąpień działaczy z naszego terenu list otwarty do ministra Marka Gróbarczyka wystosowali wójt gminy Ustka i burmistrz Ustki.

Burmistrz Ustki Jacek Graczyk, wspólnie z Wójt Gminy Ustka Anną Sobczuk – Jodłowską wystąpili do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprzeciwiając się planom likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
Pismo skierowane do Ministra Marka Gróbarczyka otrzymają do wiadomości także premier, posłowie Ziemi Słupskiej oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku.
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z powzięciem informacji dotyczącej likwidacji Urzędu Morskiego
w Słupsku, jako włodarze gmin nadmorskich, pragniemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec powziętych przez Ministerstwo zamierzeń.
Przez wiele lat istnienia Urzędu Morskiego w Słupsku nasze urzędy wypracowały zasady współpracy opierające się na partnerstwie i wzajemnym dialogu. Pozwoliło to na realizację wielu bardzo istotnych z punktu widzenia Miasta Ustka i Gminy Ustka inwestycji. Oczywiście – dobra współpraca to często również różnice zdań, które jednak zawsze w ramach osiąganych kompromisów były przez wszystkie strony pokonywane.
Zwracamy uwagę na fakt, iż z racji położenia gmin, które reprezentujemy, na nasze jednostki administracyjne nałożonych jest wiele zadań oraz obostrzeń, wymagających ścisłej współpracy z Urzędem Morskim.
Jako włodarze nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której o terenach położonych w naszym regionie, decydować będą urzędy nie znające zupełnie jego specyfiki, a konieczność spotkań wiązała się będzie z każdorazową koniecznością dotarcia do odległego ośrodka miejskiego (Gdynia). Zwracamy przy tym uwagę, że nie jesteśmy jedynymi „klientami” Urzędu Morskiego w Słupsku – swoje sprawy załatwiają tam również nasi mieszkańcy – rybacy, marynarze oraz ludzie, których działalność związana jest z gospodarką morską. Ponadto zmiany organizacyjne w administracji mogą spowodować opóźnienia w realizacji kluczowej dla Środkowego Wybrzeża rozbudowy portu morskiego w Ustce.
Szanowny Panie Ministrze – stoimy na stanowisku, iż likwidacja oddziału terenowego administracji morskiej na środkowym wybrzeżu po 65 latach jego funkcjonowania na tym obszarze będzie stanowiła nie tylko znaczne utrudnienia dla jego interesantów, ale przyczyni się również do degradacji środkowego wybrzeża oraz zniweczy próbę jego ciągłego rozwoju.
Wobec powyższego zwracamy się do Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie sprawy pod kątem ogromnych utrudnień, które będą wynikały z likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku oraz pozostawienie tej jednostki w dotychczasowym kształcie.
Anna Sobczuk – Jodłowska                                                                Jacek Graczyk
Wójt Gminy Ustka                                                     Burmistrz Miasta Ustka

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *