Ponad 13,7 tys. mieszkańców Pomorza skorzystało z 500 plus dla niesamodzielnych

Od początku października, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać dodatkowe świadczenie. Od września do końca grudnia do obu pomorskich oddziałów ZUS wpłynęło ponad 29 tys. wniosków. Do końca roku wydały one prawie 17,5 tysiąca decyzji, wśród nich ponad 13,7 tys. pozytywnych.

Fot. MK

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji obowiązuje od 1 października 2019 r., jednak wnioski ZUS przyjmował już od września.
Do tej pory pieniądze z programu, wypłacane przez ZUS wsparły ponad 13,7 tys. Pomorzan (ponad 9,8 tys. w gdańskim Oddziale ZUS i ponad 3,9 tys. w słupskim). Z danych ZUS wynika, że częściej o świadczenie ubiegały się kobiety – stanowiły 62% wnioskodawców. Wśród starających się o pomoc osób w wieku powyżej 75 lat było aż 37 proc. W przypadku 62 proc. wnioskodawców świadczenie zostało przyznane w pełnej kwocie, czyli 500 zł.

Wnioski o świadczenie uzupełniające można składać przez cały czas. Aby otrzymać wsparcie, poza kryterium niesamodzielności, trzeba być pełnoletnim, mieszkać na terytorium Polski, a łączna wysokość doczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może obecnie przekraczać kwoty 1 600 zł brutto. Chodzi tu świadczenia ze środków publicznych takie jak emerytury i renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy, a także świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Wysokość wsparcia dla osoby, która dotychczas otrzymywała świadczenia w kwocie 1 100 zł lub niższej wyniesie 500 zł. Ci, których łączna kwota świadczeń znajduje się między 1 100 zł a 1 600 zł, dostaną różnice między kwotą swoich świadczeń a 1 600 zł.

Dominującą przyczyną decyzji odmownych jest brak niezdolności do samodzielnej egzystencji
Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (ZUS ESUN). Może to zrobić sam zainteresowany lub jego pełnomocnik. Wniosek można znaleźć na naszej stronie zus.pl oraz w każdej placówce Zakładu.
Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego na naszej stronie zus.pl, w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, oraz w każdej placówce Zakładu.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *