Wcielą terytorialsów w Słupsku

Rok 2019 dobiegł końca, a wraz z nim zakończył się drugi rok funkcjonowania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio w Gdańsku. Kolejny rok rozpocznie się wcieleniem w Słupsku. 

Miniony rok był dla pomorskiej brygady symboliczny. Jedną z najważniejszych wartości w Wojskach Obrony Terytorialnej jest tradycja. To ona stanowi fundament budowania tożsamości formacji oraz kształtowania postawy moralnej żołnierzy. Idee WOT najsilniej zakorzenione są w wartościach Armii Krajowej. Współczesność oderwana od tradycji nie jest w stanie wypełnić się szczerą, patriotyczną treścią, stąd tożsamość jednostek OT budowana jest na chlubnych życiorysach bohaterów walk o niepodległość. To spośród nich – obrońców z 1939 roku, cichociemnych, AK-owców, powstańców – wywodzą się dziś wszyscy patroni brygad WOT. Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 21 z 22 lutego 2019 roku 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej nosi imię kpt. mar. Adama Dedio. Początek 2019 roku był więc dla 7 PBOT swoistą pieczęcią, oficjalnie scalającą jej żołnierzy i pracowników z wartościami Armii Krajowej.

Jednym z najważniejszych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej jest niesienie pomocy lokalnej społeczności i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na przełomie maja i czerwca Polskę – w tym również Pomorze – nawiedziły silne nawałnice, które wyrządziły ogromne szkody a żołnierzy pomorskiej brygady postawiły przed najważniejszym egzaminem w historii swojej działalności. Rozmiar zniszczeń spowodowanych ulewami, wichurami i trąbami powietrznymi okazały się bardzo poważne. Żołnierze 7 PBOT zdali ten egzamin wzorowo. Usuwali powalone drzewa i zerwane przez wichury dachy domostw. W Mikołajkach Pomorskich na skutek zerwania linii energetycznych funkcjonować przestał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pomorscy terytorialsi użyli agregatu prądotwórczego, który został podłączony do linii zasilającej gminną oczyszczalnię ścieków, dzięki czemu obiekt w pełni mógł wrócić do pracy.

Zadaniem żołnierzy WOT jest niesienie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt mar. Adama Dedio wzięła również udział w projekcie „SadziMY”. Akcja ta polegała na zalesieniu terenów w Nadleśnictwie Rytel, które najbardziej ucierpiało z powodu potężnego huraganu w sierpniu 2017 roku. Niesienie pomocy lokalnej społeczności jest przeniesieniem do życia codziennego słów motta Wojsk Obrony Terytorialnej „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Postawa żołnierzy udowadnia tym, którzy wątpili w sens istnienia tej formacji, że nie są wojskiej teoretycznym, lecz ich działania mają realną moc i namacalny skutek.

W ubiegłym roku 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialna intensywnie wcielała w swoje szeregi nowych ochotników. Zorganizowano siedem uroczystych przysiąg wojskowych co oznacza, że w historii brygady słowa roty wypowiedziało i rozpoczęło terytorialną służbę wojskową już ponad 850 żołnierzy. Odbyło się również pierwsze 14-dniowe szkolenie zintegrowane terytorialsów, którzy jako pierwsi zasilili szeregi gdańskiej brygady.

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej posiada obecnie w swoich strukturach 71 batalion lekkiej piechoty w Malborku oraz rozpoczynający właśnie swoje funkcjonowanie 73 batalion lekkiej piechoty w Słupsku. To właśnie sformowanie 73 blp, którego dowódcą mianowany został ppłk. Bogusław Haftka, było największym wysiłkiem organizacyjnym podjętym przez 7 PBOT w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Już w najbliższą sobotę, 11 stycznia, na terenie koszar 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku odbędzie się wcielenie kolejnych ochotników, którzy rozpoczną intensywne 16-dniowe szkolenie. W tym samym dniu mundur WOT założą również ochotnicy, którzy przysięgę wojskową mają już za sobą. Oni rozpoczną 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. 26 stycznia natomiast odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa, po której nowi żołnierze 7 PBOT właśnie w pięknym mieście nad Słupią rozpoczną swoją służbę dla Ojczyzny. Również tej rodzinnej, najbliższej nam małej ojczyzny.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *