W przypadku gdy stan epidemii zakończy się do dnia 30 kwietnia 2020 r.: odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości maksymalnie do 30 listopada br. odroczenie zapłaty podatku od środków