Pomoc dla usteckiego biznesu

W przypadku gdy stan epidemii zakończy się do dnia 30 kwietnia 2020 r.:

 • odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości maksymalnie do 30 listopada br.
 • odroczenie zapłaty podatku od środków transportowych maksymalnie do 30 listopada br.
 • odroczenie zapłaty za zajęcie pasa drogowego maksymalnie do 30 listopada br.
 • odroczenie zapłaty za najem i/lub dzierżawę mienia komunalnego maksymalnie do 30 listopada br.

Odroczenie (lub rozłożenie na raty) możliwe będzie na wniosek zainteresowanego podmiotu i dotyczyć będzie okresu, w którym przedsiębiorca nie mógł prowadzić działalności.

W przypadku gdy stan epidemii będzie trwał po 30 kwietnia 2020 r.:

 • umorzenie zapłaty podatku od nieruchomości
 • umorzenie zapłaty za najem i/lub dzierżawę mienia komunalnego
 • umorzenie zapłaty podatku od środków transportowych
 • umorzenie zapłaty za zajęcie pasa drogowego.

Umorzenie możliwe będzie na wniosek zainteresowanego podmiotu, na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających sytuację finansową przedsiębiorcy i brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w danym okresie.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzoną działalność, mogą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. By nie ponosić kosztów za wywóz odpadów za miesiąc marzec należy złożyć nową deklarację (korygującą zerową) do 10 kwietnia 2020 r.

Kontakt:

 • w/s podatków: tel. 59 8154 364, 8154 360, e-mail: kostrowska@um.ustka.pl, jmaziec@um.ustka.pl
 • w/s odpadów: tel. 59 8154 356, 8154 386, e-mail: odpady@um.ustka.pl
 • w/s zajęcia pasa drogowego: :  539 333 110, 539 333 115, e-mail: biuro@zim.ustka.pl
 • w/s najmu/dzierżawy mienia komunalnego: tel. 59 8154 331, e-mail: kstodola@um.ustka.pl
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *