Ustecka inwestycja z dodatkowym dofinansowaniem!

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał po raz kolejny dodatkową kwotę w wysokości 1 005 817,69zł na budowę Węzła Integracyjnego w Ustce. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2019 roku.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji realizowany jest remont i przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego oraz budowa dworca autobusowego (budynek wraz z zagospodarowaniem terenu). W zakres zagospodarowania terenu dworca autobusowego wchodzi budowa pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride; budowa ciągów komunikacyjnych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe). Planowane jest także odwodnienie i oświetlenie terenu.

Na terenie węzła zamontowany zostanie automatyczny, elektroniczny system informacji dla podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego.
W ramach węzła również wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe (w okolicy ul. Portowej). Ten zakres robót realizowany jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja zakończy się w 2021 roku.

Projekt „Budowa transportowego węzła integracyjnego w Ustce” realizowany jest w ramach osi priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport Miejski, Podziałania 9.1.2 Transport Miejski.

W wyniku powyższej decyzji dane finansowe projektu kształtują się następująco:

  • Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 33 627 826,36 PLN
  • Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 22 863 904,82 PLN
  • Poziom dofinansowania wynosi 67,99 %

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *