Program „Czyste powietrze” w Ustce

Urząd Miasta Ustka podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji programu  na terenie województwa pomorskiego, ponieważ zainteresowanie mieszkańców programem jest duże. 

fot. Zarząd Portu Morskiego w Ustce/www.http://ustkaport.pl

Na mocy zawartego porozumienia Urząd Miasta Ustka został włączony w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Miejscy urzędnicy pomogą wnioskodawcom złożyć poprawnie wniosek, skompletować wymagane załączniki oraz będą doradzać i informować. Przejmą bieżący kontakt z beneficjentami.

„Czyste Powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE (wyłącznie pożyczka). Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

W Urzędzie Miasta Ustka wszelkich informacji na temat realizowanego programu Czyste Powietrze udziela p. Joanna Koza, nr tel.: 59 8154-342 oraz p. Alicja Misiopecka, nr. tel.: 59 8154-315

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *