Urząd Miasta Ustka nadal pracuje w systemie ograniczonej dostępności dla interesantów przy zaostrzonym reżimie sanitarnym. Interesanci przyjmowani są w godz. 8.00-13.00, w wyznaczonych obszarach 1) obszar nr 1