300 tysięcy dla krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku na stałe wpisało się w obraz społeczny Słupska. Od dłuższego czasu wymagało dodatkowych remontów. Niedawno zakończyła się modernizacja działu pobierania dla dawców. Teraz przyszedł czas na kolejną inwestycję, na którą rząd przeznaczył ponad 300 tysięcy złotych. W sytuacji pandemii, gdzie wymagane są większe rygory sanitarne, istnieje potrzeba lepszego zabezpieczenia sanitarnego zarówno dawców jak i kadry medycznej czy pozostałego personelu. Teraz RCKiK otrzyma dodatkowe środki na przebudowę, co poprawi warunki dla krwiodawców w Słupsku. Modernizacja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku została zaplanowana zgodnie z przyznanym przez Ministerstwo Zdrowia dofinansowaniem wynoszącym 307 500 zł.

 

– Te dodatkowe środki przekazane na Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku to bardzo ważna inwestycja. To dla mnie niezwykle ważne, aby mieszkańcy mojego regionu mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo, szczególnie w takich miejscach. To wzmocnienie naszego bezpieczeństwa zdrowotnego w czasach koronawirusa. Pamiętajmy, że krew to najcenniejszy dar jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi – podkreśla rzecznik rządu, poseł ziemi słupskiej Piotr Müller.

Ponad 300 tys. zł na modernizację RCKiK

Aby poprawić zabezpieczenie sanitarne RCKiK niezbędne jest powiększenie powierzchni portierni, korytarza i holu głównego łącznie o 45 m2, co jednocześnie spowoduje utworzenie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 25 m2. Zaplanowane prace powiększające powierzchnie użytkową zwiększą z pewnością bezpieczeństwo i komfort dawców. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego powstanie również możliwość oddzielenia kandydatów na dawców od dawców. Da to nowe możliwości rejestrowania dawców, bez zakłócenia prowadzenia standardowego trybu rejestracji.

20 tysięcy donacji rocznie

Re­­gio­­na­l­ne Centrum Kr­wio­­da­w­stwa i Kr­wio­­le­cz­ni­c­twa w Słupsku obejmuje wchodzące w skład wo­­je­­wó­dz­twa po­­mo­r­skie­­go powiaty: bytowski, cho­j­ni­c­ki, człu­­cho­w­ski, lęborski, słupski i miasto Słupsk. Na tym terenie działa również pięć Te­­re­­no­­wych Oddziałów
Re­­gio­­na­l­ne­­go Centrum: w Bytowie, w Cho­j­ni­­cach, w Człu­­cho­­wie, w Lęborku oraz w Miastku. Od ponad 20 lat po­­bie­­ra­­nie krwi i osocza w RCKiK w Słupsku utrzymuje się na tym samym poziomie, ok. 20 tysięcy donacji rocznie. Jest to ilość, która ca­ł­ko­­wi­­cie za­­be­z­pie­­cza potrzeby szpitali na krew i preparaty kr­wio­­po­­cho­d­ne. Dzięki ofia­r­no­­­ści kr­wio­­da­w­ców słupska służba krwi może re­­a­li­­zo­­wać za­­po­­trze­­bo­­wa­­nia różnych szpitali, szcze­­gó­l­nie w okresach letnich, gdy znacznie zwiększa się liczba osób po­­trze­­bu­­ją­­cych tego cennego leku. Centrum regularnie wspomaga m.in. RCKiK w Warszawie i Łodzi, natomiast ostatnio w tak trudnym czasie wspomagało również RCKiK w Katowicach. Z Centrum wspó­ł­pra­­cu­­je liczna grupa kr­wio­­da­w­ców, re­­gu­­la­r­nie od­da­­ją­­cych krew i pro­­pa­­gu­­ją­­cych honorowe kr­wio­­da­w­stwo. Postawa tych ludzi zasługuje na najwyższe uznanie.

Inwestycja w przyszłość

Wsparcie finansowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości obsługi Dawców Krwi. Zaopatrzenie regionu w tak potrzebną krew jest bardzo istotne.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *