Ostatnie dni, aby wystąpić o dodatek solidarnościowy

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu COVID-19 mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatek solidarnościowy. Oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku do 12 sierpnia wypłaciły ponad 10 tys. dodatków solidarnościowych w łącznej kwocie ponad 13,5 mln zł.

Fot. MK

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć tylko do 31 sierpnia 2020 roku. Trzeba pamiętać, że świadczenie zostanie przyznane najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek. To oznacza, że osoby, które złożą wniosek w sierpniu będą mogły otrzymać wsparcie właśnie za ten miesiąc.
Wnioski o dodatek mogą składać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę zawarta na czas określony uległa rozwiązaniu. Aby otrzymać wsparcie należy podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego powoduje jednak zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Dodatek wynosi 1400 zł.  Za osobę, która go pobiera ZUS opłaca składkę emerytalną i rentową,          a także zdrowotną. Składki nie pomniejszają jednak wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa. Kwota dodatku jest więc  wypłacana w całości.

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.

Oddział ZUS w Gdańsku wypłacił do tej pory ponad 10,4  mln zł takich dodatków, a Oddział                 w Słupsku ponad 3,1 mln zł.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *