Dzień: 2020-09-01

Podyskutuj o reklamach w Ustce

Do 8 października  mieszkańcy Ustki mogą zgłaszać uwagi dotyczące projektu tzw. uchwały krajobrazowej. 16 września odbędzie się dyskusję publiczną on-line. Uchwała ustala zasady i warunki sytuowania na terenie
Read More