Prehabilitacja – nowość w słupskim szpitalu

Lekarze Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, kierowanego przez doktora Cezarego Kaczmarkiewicza, rozpoczęli wdrażanie procedury prehabilitacji, czyli kompleksowego przygotowania pacjenta do leczenia operacyjnego w ramach Ośrodka Koordynowanej Opieki Bariatrycznej. Słupski szpital wprowadza i promuje prehabilitację jako jedna z pierwszych placówek w kraju.

– Prehabilitacja to kolejny krok w opiece nad pacjentem bariatrycznym – informuje Mateusz Wityk, lekarz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, zajmujący się chirurgicznym leczeniem otyłości. –Prehabilitacja to cały zespół działań, które mają przygotować pacjenta do leczenia operacyjnego. Nasi pacjenci będą obecnie przygotowywani w jeszcze bardziej kompleksowy sposób. Prehabilitacja łączy w sobie elementy edukacji, przygotowania fizycznego, psychologicznego oraz dietetycznego. Jej założeniem jest rozpoczęcie procesu leczniczego już na pierwszej wizycie w poradni chirurgicznej (a w przyszłości, być może na pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego), a podstawą włączenie i pełne zaangażowanie pacjenta w przygotowanie. Pacjent planujący leczenie operacyjne musi uświadomić sobie, że sposób w jaki przygotuje się do operacji (każdego rodzaju) ma wpływ na ryzyko powikłań, długość pobytu w szpitalu oraz rekonwalescencję i czas powrotu do pełnej sprawności.

Najnowsze trendy w medycynie wskazują na to, że prehabilitacja coraz bardziej będzie rozwijała się w polskich szpitalach. Dlatego słupski szpital chce w przyszłości wprowadzić ją jako standard do głównych procedur operacyjnych w całej placówce, aby wszyscy pacjenci byli jak najlepiej przygotowani do zabiegów. – Czas do planowej operacji należy spożytkować jak najlepiej- zadbać o właściwą edukację chorego, prawidłowe odżywienie, zwiększenie wydolności fizycznej, zaprzestanie stosowania używek, a także opiekę psychologiczną– tłumaczy lek. M. Wityk. – Takie działania poprawiają sprawność i wydolność fizyczną, pozwalają na zgromadzenie w organizmie odpowiednich rezerw białkowo-energetycznych oraz zmniejszają poziom stresu związany z pobytem w szpitalu oraz zabiegiem operacyjnym – wszystko to przekłada się na lepsze przejście przez znieczulenie, samą operację oraz skrócenie okresu rekonwalescencji, przyspieszenie gojenie ran  i zmniejszenie szansy na wystąpienie powikłań.

Celem promocji i szerokiego udostępnienia informacji o Prehabilitacji, lekarze Ośrodka Koordynowanej Opieki Bariatrycznej słupskiego szpitala przygotowali specjalny poradnik, w którym przedstawiony jest Program Prehabilitacji. Dzięki staraniom Zarządu Szpitala, poradnik dostępny jest za darmo w wersji papierowej w poradniach przygotowujących chorych do leczenia bariatrycznego oraz w wersji online na stronie www.szpital.slupsk.pl/prehabilitacja. Wszystkich naszych pacjentów gorąco zachęcamy do lektury.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *