Przybywa stulatków na Pomorzu

Pomorskie placówki ZUS wypłacają 161 świadczeń honorowych dla  stulatków. W gdańskim oddziale jest ich 133, zaś w słupskim 28. Świadczenie takie przysługuje niezależnie od emerytury czy też innych dodatków.

Fot. MK

Wysokość tego wyjątkowego, dodatkowego świadczenia jest różna. Od 1 marca 2020 r. to 4 294 zł każdego miesiąca. Rok wcześniej było to 3 731 zł brutto, dwa lata temu 3 536 zł. Wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jest ona ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu tym stulatkom, którzy pobierają rentę bądź emeryturę. Mogą je również otrzymać  ci, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia    i dlatego nie pobierają ani emerytury, ani renty. To szczególnie ważne dla kobiet, które niekiedy przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi.  W takim przypadku niezbędne jest jednak złożenie wniosku, do którego trzeba dołączyć dokument, który potwierdzi datę urodzenia.

Z roku na rok przybywa stulatków, którym ZUS wypłaca dodatki honorowe. Jeszcze dwa lata temu ZUS na Pomorzu wypłacał 137 takich świadczeń. Prognozowana liczba świadczeń wypacanych stulatkom w najbliższych latach wykazuje tendencje wzrostową. W całym kraju w 2040 r. będzie ich już ponad 20  tys.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *