Słupski szpital w sieci onkologicznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku  realizuje program koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi w ramach sieci onkologicznej. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę, zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania terapeutycznego oraz koordynatora, który poprowadzi go „za rękę” przez cały proces leczenia.

Koncepcję sieci onkologicznej opracował zespół ekspertów powołanych przez Ministra  Zdrowia. Pilotaż sieci ruszył w 2019 r. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia. Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

KSO zakłada podział na trzy poziomy referencyjności. W najwyższym poziomie znajdą się Krajowe Ośrodki Wiodące. Drugi poziom będą stanowić Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące, trzeci – ośrodki satelitarne i współpracujące. Procedury wysokospecjalistyczne, zarówno w zakresie diagnostyki jak i terapii (w tym również chirurgia onkologiczna) będą realizowane przez ośrodki wyspecjalizowane i doświadczone – pierwszego i drugiego stopnia referencyjności. Radioterapia i chemioterapia mają być natomiast udzielane jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta, w ośrodkach o trzecim stopniu referencyjności, nad którymi będą sprawowały kontrolę Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku znalazł się w gronie ośrodków współpracujących II poziomu w województwie pomorskim.

Na poziomie całego kraju zmiany mają zostać wprowadzone do końca 2020 roku.

Z sieci onkologicznej skorzystać mogą pacjenci, u których rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, płuca oraz piersi.

Celem sieci onkologicznej jest wprowadzenie zmian w zakresie organizacji opieki onkologicznej.

– postawienie możliwie szybkiego i precyzyjnego rozpoznania

– zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach

– właściwe kwalifikowanie chorych do określonej metody leczniczej i leczenia skojarzonego

– zastosowanie optymalnych procedur terapeutycznych o kompleksowym charakterze i odpowiedniej jakości

– zmniejszenie liczby powikłań, a w konsekwencji poprawę wyników leczenia

– wprowadzenie jednolitych standardów diagnostyki i leczenia niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta w celu uzyskania poprawy rokowania i jakości życia chorych

– wydłużenie 5-letnich przeżyć

– obniżenie umieralności

Słupski szpital już wcześniej realizował wszystkie te zadania w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej – DILO. Wprowadzenie sieci onkologicznej w województwie pomorskim może pomóc w dostępie do świadczeń których nie realizujemy na naszym terenie.

W województwie pomorskim do sieci onkologicznej należą: Szpital Specjalistyczny w Chojnicach, Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim, Copernicus w Gdańsku, Szpitale Pomorskie w Gdyni, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Szpital Specjalistyczny w Prabutach

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *