Gmina Potęgowo pozyskała niemal 4 mln złotych z funduszy europejskich na realizację projektu pn. „Społeczni do potęgi”. Wyremontowane i doposażone zostaną wiejskie świetlice, powstaną liczne oferty spędzania czasu