Miliony złotych na usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Potęgowo

Gmina Potęgowo pozyskała niemal 4 mln złotych z funduszy europejskich na realizację projektu pn. „Społeczni do potęgi”. Wyremontowane i doposażone zostaną wiejskie świetlice, powstaną liczne oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży i wiele innych usług społecznych dla wszystkich mieszkańców.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał 44 projekty związane z rozwojem usług społecznych w kilkunastu pomorskich miejscowościach, w tym także projekt Gminy Potęgowo. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej powstaną centra wsparcia najmniejszych społeczności lokalnych.

– Udało nam się pozyskać bardzo duże i istotne fundusze, szczególnie w kontekście wkładu własnego, który jest niefinansowy tj. realizowany w inny sposób np. poprzez udostępnianie zasobów. Dostarczymy mieszkańcom usługi, na które nie moglibyśmy sobie pozwolić w ramach własnego budżetu – mówi Dawid Litwin, wójt Gminy Potęgowo.

Gmina Potęgowo obejmie wsparciem 500 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmodernizowanych zostanie 10 świetlic wiejskich za kwotę 600 tys. zł. (Łupawa, Malczkowo, Nowa Dąbrowa, Wieliszewo, Grąbkowo, Żochowo, Rzechcino, Czerwieniec, Dąbrówno, Głuszynko), do których trafi także nowe wyposażenie za kwotę 300 tys. zł. Dzięki pozyskanym funduszom zatrudnionych zostanie 10 osób do prowadzenia punktów świadczenia usług społecznych. W ramach projektu wyremontowane zostaną także dwa place rekreacyjne za łączną kwotę 40 tys. zł.

Dodatkowo, w odświeżonych świetlicach powstaną miejsca świadczeń usług społecznych, warsztaty kompetencji oraz Szkoła Rodzica. Działania przewidują też organizację zajęć opiekuńczych, tworzenie kół zainteresowań, klubów promujących wolontariat i aktywność społeczną.

Wsparcie otrzyma Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie, który zostanie wyposażony w narzędzia do zajęć rękodzielniczych, malarskich, teatralnych, muzycznych za kwotę 30 tys. Zł. Przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Potęgowie i Motarzynie (gmina Dębnica Kaszubska) powstaną również Kluby Animacji Artystycznej.

Całkowita kwota projektu wynosi 4.170.803,95 zł, w tym dofinansowanie 3.962.263,75 zł, a wkład własny gminy 208.540,20 zł ( jest to wkład niefinansowy). Liderem projektu jest Gmina Potęgowo, partnerami: Gmina Dębnica Kaszubska, Fundacja Inicjatywa, Altra Consulting. Projekt „Społeczni do potęgi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *