Nowe uprawnienia policji, co mogą funkcjonariusze?

Weszła w życie tzw. ustawa antyprzemocowa. To kolejny ze sposobów zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie, który jednocześnie nakłada na funkcjonariuszy nowe obowiązki. Zgodnie z przepisami tej ustawy, policjant m.in. będzie mógł wydać osobie stosującej przemoc nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą pokrzywdzoną.

fot. www.policja.pl

Policjanci w ramach swojej pracy mają realizować zadania w zakresie nowych uprawnień, nadanych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956).

Zgodnie z ustawą policjant może wydać bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, który będzie miał możliwość zabrania niezbędnych rzeczy. Funkcjonariusze mogą użyć środków przymusu w momencie, gdy sprawca nie będzie chciał zastosować się do nakazu. Jeżeli sprawca nie ma dokąd się wyprowadzić, mundurowy wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych.

Policjant może też wydać sprawcy przemocy zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Stróże prawa będą regularnie sprawdzać, czy sprawca przemocy stosuje się do tego zakazu. W przypadku ignorowania nałożonych sankcji, funkcjonariusze mogą użyć środków przymusu, a sam sprawca przemocy narazi się na zastosowanie wobec niego kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Celem przyjętego rozwiązania jest szybkie izolowanie osoby stosującej przemoc w rodzinie, w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie dotkniętej przemocą, dla której najbardziej istotne w sytuacji zagrożenia jest możliwie szybkie i sprawne odseparowanie jej od osoby stosującej przemoc, ale w taki sposób by osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie musiała opuszczać mieszkania.

 

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/natychmiastowa-ochrona-dla-ofiar-przemocy-domowej-przelomowa-ustawa-antyprzemocowa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *