Nowy sprzęt do Oddziału Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej

Nowoczesny echokardiograf dla pacjentów otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Urządzenie udało się zdobyć dzięki wspólnemu wysiłkowi i efektywnej współpracy Zarządu z zespołem Oddziału Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej w aplikowaniu do programów Ministerstwa Zdrowia.

Słupski szpital otrzymał sprzęt zakupiony w ramach  Programu  Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020: zadanie„doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020” nowy nowoczesny echokardiograf  Vivid S70N GE z głowicami sektorową i liniową oraz najnowocześniejszym oprogramowaniem kardiologicznym (min. AFI- „Automated Functional Imaging” pozwalający na obiektywną ocenę funkcji mięśnia serca, do badań obciążeniowych, badania przezprzełykowego i wewnątrzsercowego).

Ponadto, w zakresie rehabilitacji kardiologicznej szpital dokonał w ramach „Narodowej Strategii Onkologicznej” na lata 2020-2030  wymiany i zwiększenia liczby cykloergometrów na najnowszy model Ergo-FIT®  z transmisją danych ekg bluetooth wraz z centralą monitorującą oraz pełnym oprogramowaniem treningowym Cardiowise XRCISE CARE.

– Okres pandemii COVID-19 wykorzystujemy na wzmocnienie potencjału naszego oddziału – mówi Damian Sendrowski, koordynator Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Przygotowujemy się na przewidywaną zwiększoną liczbę pacjentów  wymagających nowoczesnej diagnostyki, leczenia kardiologicznego i dalszej rehabilitacji kardiologicznej.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *